»Myśl ks. Bosko

Pamiętaj, że masz Anioła Stróża za towarzysza, stróża i przyjaciela. Przywołuj swojego Anioła w pokusach. On bardziej pragnie Ci niż ty chcesz, aby Ci pomógł.

Daty z życia św. Jana Bosko

1815 - 16.VIII Urodziny w Becchi
1815 - 17.VIII Chrzest małego Janka
1817 - Dwuletni Janek traci ojca
1825 - Proroczy sen Janka o jego pos?annictwie
1826 - 26.III Pierwsza Komunia św.
1833 - 4.VIII Janek przyjmuje sakrament bierzmowania
1835 - 25.X Janek wstępuje do seminarium, wdziewa sutannę
1841 - 5.VI święcenia kapłańskie
1841 - 8.XII Spotkanie z Bartłomiejem Garelli. Początek apostolatu młodzieżowego
1845 - Ks. Bosko zapoczątkowuje szkoły wieczorowe
1846 - 12.IV Oratorium wędrowne osiedla się na Valdocco
1847 - Otwarcie drugiego oratorium w Turynie
1851 - Pierwsi klerycy wychowankowie wkładają sutanny
1852 - 20.VI Poświęcenie kościoła św. Franciszka Salezego
1846 - 3.XII Na Valdocco przybywa matka Małgorzata
1853 - Ks. Bosko otwiera szkoły zawodowe na Valdocco, powstaje pierwsza orkiestra zakładowa, rozpoczyna się wydawanie Czytanek Katolickich
1854 - 26.I Nadaje swoim współpracownikom nazwę salezjanie
1854 - 2.X Spotkanie z Dominikiem Savio
1854 - 29.X Dominik wstępuje do oratorium
1855 - 25.III Pierwszy krok ku założeniu Towarzystwa Salezjańskiego: kleryk Rua składa prywatne śluby na ręce ks. Bosko
1855 - Ks. Dominik Pestarino zakłada w Mornese stowarzyszenie Córek Niepokalanej, które przekształci się potem w zgromadzenie salezjanek
1856 - 25.XII śmierć matki Małgorzaty
1857 - 9.III śmierć Dominika Savio
1858 - Pierwsza podróż do papie?a
1859 - 9.XII Ks. Bosko podejmuje publicznie decyzję założenia Towarzystwa Salezjańskiego
1859 - 18.XII Zawiązuje się pierwszy zarząd generalny Towarzystwa
1861 - Otwarcie własnej drukarni
1863 - 20.X Otwarcie pierwszego domu poza Turynem w Mirabello Monferrato
1864 - Spotkanie w Mornese z Marią Dominiką Mazzarello
1865 - 27.IV Poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę bazyliki M.B. Wspomożenia Wiernych w Turynie
1865 - 10.XI Pierwsze śluby wieczyste salezjanów
1868 - 9.VI Konsekracja bazyliki Wspomożycielki
1870 - Otwarcie pierwszego domu poza Piemontem (Alassio)
1872 - 5.VIII W Mornese powstaje instytut Córek Maryi Wspomożycielki
1874 - 3.IV Stolica Apostolska zatwierdza Konstytucje Zgromadzenia Salezjańskiego
1875 - 11.XI Ks. Bosko wysyła pierwszych misjonarzy do Ameryki Południowej
1875 - 21.XI Otwarcie pierwszego domu salezjańskiego poza Włochami (Nicea)
1876 - 9.V Stolica Apostolska zatwierdza Stowarzyszenie Pomocników Salezjańskich
1877 - Wychodzi pierwszy numer "Biuletynu Salezjańskiego"
1877 - 1.IX Pierwszy dom salezjanek poza Włochami (Nicea)
1877 - 14.XI Wyjazd pierwszych salezjanek na misje
1881 - 14.V śmierć Marii Dominiki Mazzarello
1881 - Salezjanie osiadają w Hiszpanii
1883 - Podróż ks. Bosko po Francji
1884 - 7.XII Ks. Jan Cagliero otrzymuje sakrę biskupią
1886 - Podró? ks. Bosko do Hiszpanii
1887 - 14.V Konsekracja bazyliki Serca Jezusowego w Rzymie
1888 - 31.I śmierć ks. Bosko. Osierocil 773 salezjanów i 393 salezjanki
1890 - 3.VI Wszczęcie procesu informacyjnego
1927 - 20.II Ogłoszenie heroiczności cnót
1929 - 2.VI Beatyfikacja ks. Bosko
1934 - 1.IV Ogłoszenie ks. Bosko świętym
1946 - 25.III Ogłoszenie patronem prasy katolickiej

na górę