»Myśl ks. Bosko

Aby czynić dobro, trzeba mieć trochę odwagi, być gotowym na cierpienie i poniżenie.

kalendarium

Sierpień 2019

na górę