»Myśl ks. Bosko

Wszyscy potrzebują Komunii: dobrzy aby takimi pozostać, a źli, aby stać się dobrymi.

kalendarium

Październik 2019

na górę